Historie

Pastvinská přehrada leží v podhůří Orlických hor na řece Divoké Orlici. Vznikla na katastru obce Nekoř zatopením vykáceného lesního porostu a zemědělských ploch ležících na pravém břehu jmenované řeky. Místní jméno Nekoř se objevuje poprvé v polovině 14. století v podobě Nekors. Pastviny jsou známy až ze začátku 16. století, jako Pastwinie. Ačkoli přehradní hráz, elektrárna s vyrovnávací nádrží a elektrárna II, ležící pod vyrovnávací nádrží jsou postaveny na katastru obce Nekoř, bylo celé vodní dílo uvedeno jako přehrada " Pastvinská ". Dřívější projekt totiž uvažoval o postavení hrázového tělesa v místech Studenecká zátoka- Šípková skála tzn. částečně nakatastru obce Pastviny. Hlavní důvod byl, ale energetický, neboť první linka vysokého napětí byla uvedena do Pastviny a označena jako vývod Pastviny.

Důvodem k vybudování této přehrady je zadržení vody v nádrži k částečné ochraně území pod hrází před povodněmi, k regulaci průtoku v níže ležícím úseku řeky Divoká Orlice, k energetickému využití , k rekreaci, vodním sportům a sportovnímu rybaření. Již méně známým důvodem mělo být vybudování Pastvinské přehrady jako důležité součásti Labsko-oderského průplavu. V Klášterci měla být postavena velká údolní přehrada o obsahu 83 milionů m3 vody. Po výstavbě této přehrady se měla z přehrady v Nekoři vytvořit nádrž vyrovnávací, a tím získané vodní přebytky odpouštět prokopanou vodní štolou z Nekoře přes Oboru do Letohradu. Divoká Orlice napájet Tichou Orlici a odtud řeku Třebůvku a Labsko-oderský průplav k udržení setrvalého průtoku.

V roce 1926 se započalo se sondovacími pracemi a v roce 1933 byl slavnostně položen základní kámen. Veškerý kámen na stavbu byl dovážen polní drahou z otevřeného "Stavákova " lomu . Lom, zejména jeho horní, nezatopenou část si můžeme prohlédnout ještě dnes.

V prostoru přehrady bylo v Pastvinách zatopeno asi 63 obytných budov včetně přestavěné školy , mlýna a továrny na nábytek. Ještě dnes je možné na dně přehrady vysledovat základy a sklepy těchto budov. Přehrada a okolní stavby byly dokončeny v roce 1938. Celkový náklad na stavbu činil 40 mil. Kč, z toho technologie 10 mil. Kč. Gravitační, oblouková hráz Pastviny I je vyzděná z lomového kamene na cementovou maltu. Každý kámen byl ručně očištěn a očíslován. Je to poslední vystavěná zděná hráz v ČR. Na koruně hráze je umístěna strojovna. Do údolní přehrady byly rybářským svazem vysazeny kaprovité ryby, pstruh obecný, jezerní, candát a jiné dravé ryby o zarybňování se stará Rybářský spolek v Nekoři.

Pastvinská přehrada je jednou z nejtmavějších v naší republice. Její voda je poměrně chladná a to i v letním rekreačním období, ale tento handicap vyváží zase čistotou a nádhernou okolní přírodou. Oblast umožňuje bohaté sportovní vyžití, koupání, turistiku, horolezectví ve Studeneckých skalách. K dispozici je půjčovna loděk a různá sportovní hřiště. Ubytování lze zajistit ve čtyřech, kvalitně vybavených kempech, v různých ubytovacích zařízeních hotelového typu a privátních menších ubytovnách. V zimě je zde možnost bruslení, a lyžování jak na místním lyžařském vleku, ale i v blízkých Čenkovicích.